Biuletyn Informacji Publicznej Mazowieckiego OW NFZ

Drukuj

Wykaz podmiotów leczniczych, w których może wystąpić ograniczenie lub brak dostępu do świadczeń

Działając na podstawie art. 8 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.1532) Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zamieszcza wykaz podmiotów leczniczych, wraz ze wskazaniem profili lub rodzajów komórek organizacyjnych, w których może wystąpić zagrożenie braku dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej lub ciągłości ich udzielania, ze względu na zbyt małą liczbę lekarzy mogących udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w tych podmiotach.

 

Do pobrania:

Wykaz podmiotów z dnia 15.10.2018 r. (dodano pozycje od 19 do 27)

Wykaz podmiotów

 

 

Podmiot publikujący: Mazowiecki OW NFZ
Autor informacji: Dyrektor Mazowieckiego OW NFZ
Publikujący informację: Piotr Kalinowski
Publikacja informacji: 03.10.2018 12:06
Aktualizacja informacji: 15.10.2018 13:57
Sprawdź historię zmian