Biuletyn Informacji Publicznej Świętokrzyskiego OW NFZ

Programy Polityki Zdrowotnej

Informacja na temat oceny wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na 2021 rok

13-11-2020

Na podstawie §5 ust 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 9) Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ – Pani Małgorzata Kiebzak ogłasza listę zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego na 2021 rok zgodnie z załączoną tabelą.

Podmiot publikujący: Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ
Autor informacji: Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału NFZ
Publikujący informację: Mateusz Wcisło
Publikacja informacji: 13.11.2020 13:06
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności