Biuletyn Informacji Publicznej Świętokrzyskiego OW NFZ

Drukuj

Rekrutacja

Rozpocznij pracę w Świętokrzyskim OW Narodowego Funduszu Zdrowia.


Rozpocznij pracę w Świętokrzyskim OW Narodowego Funduszu Zdrowia. Do złożenia aplikacji zapraszamy również osoby niepełnosprawne.

Kilka słów o procedurze naboru pracowników.
Narodowy Fundusz Zdrowia jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną. W związku z tym nabór kandydatów do NFZ jest ściśle określony w art. 107 a –g ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.)

We wspomnianym artykule mowa jest m. innymi, o otwartym i konkurencyjnym charakterze naboru. Każdy z kandydatów do pracy, również kandydaci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, którzy spełniają wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu, mogą złożyć swoją aplikację. W procesie rekrutacji, jak też w samych ogłoszeniach przestrzegana jest zasada jawności, konkurencyjności oraz równego traktowania wszystkich aplikujących kandydatów.

Ogłoszenia o naborze są skierowane do wszystkich zainteresowanych podjęciem pracy w Świętokrzyskim OW NFZ . Do Narodowego Funduszu Zdrowia aplikacje na wakujące stanowisko pracy może złożyć każdy zainteresowany, który spełnia wymagania określone w ogłoszeniu, w szczególności w zakresie wykształcenia, stażu pracy i innym posiadanych kwalifikacji.

Osoby podejmujące pracę w Narodowym Funduszu Zdrowia powinny wiedzieć, że sposób zatrudnienia pracowników odbywa się z poszanowaniem i respektowaniem przepisów prawa pracy, w tym przepisów art. 113 oraz art. 183a kodeksu pracy, mówiącego o równym traktowaniu pracowników i ich niedyskryminowaniu np. ze względu na niepełnosprawność.

Pracownicy z wiedzą i własną inicjatywą dostają szansę stałego zatrudnienia, po próbnym okresie pracy. Pracownicy terminowo otrzymują wynagrodzenie za przepracowany czas pracy. Mogą również uczestniczyć w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe.

Jakich kandydatów do pracy poszukujemy?

W ogłoszeniu o naborze na wolne stanowiska pracy Narodowy Fundusz Zdrowia  określa wymagania konieczne do ubiegania się o pracę na określone stanowisko pracy. Poszukujemy pracowników z wykształceniem medycznym w szczególności lekarzy czy specjalistów z zakresu zdrowia publicznego i dziedzin pokrewnych.

Czytaj dokładnie nasze ogłoszenia i sprawdź jakie są nasze oczekiwania dotyczące Twojego stażu pracy czy wykształcenia.

Jeśli lubisz medycynę, a jednocześnie pociąga Cię zarządzanie i tworzenie ram, w których porusza się każdy zakład opieki zdrowotnej mający kontakt z NFZ, znajdziesz wiele wyzwań w Świętokrzyskim OW NFZ.

Osoby podejmujące pracę w Narodowym Funduszu Zdrowia mają możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w dobie prężnie rozwijającego się rynku ubezpieczeń zdrowotnych a także poszerzenia wiedzy już uzyskanej w dotychczasowej pracy lub zdobytej w trakcie nauki.
 

źródło - Dział Kadr i Szkoleń