Dla Świadczeniodawcy

E-recepta

Zasady realizacji e-recept

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia realizując obowiązek wynikający z 6 ust. 3 pkt 3 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz. U. z 2013 r. poz. 364 z późn. zm.) przekazuje w załączeniu do wykorzystania dokument dotyczący zasad realizacji e-recept.

Podmiot prowadzący aptekę jest zobowiązany do umieszczenia tej informacji w aptece w widocznym i łatwo dostępnym miejscu.

E-recepta. Pytania i odpowiedzi

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem dla pracowników medycznych i aptekarzy z opisem jak działa e-recepta i odpowiedziami na pytania zadawane przez osoby wystawiające i realizujące e-recepty.

Poradnik będzie na bieżąco aktualizowany i wzbogacany o odpowiedzi na pytania, jakie z Państwa strony jeszcze padną. Mamy nadzieję, że zawarte w poradniku informacje będą pomocne, jeżeli jednak nie znajdujecie tu Państwo odpowiedzi na nurtujące Was pytania, zachęcamy do kontaktu:

e-mail:
tel. (infolinia): 19 457

Źródło: CSIOZ

Aktualności dla Świadczeniodawców

Komunikat DGL - Słownik GRS

14.02.2020
Komunikat dot. słownika grup substancji czynnych (GRS) wersja 18 w formacie 1.0

Komunikat dla świadczeniodawców

13.02.2020
Komunikat dotyczący art. 37 k ust. 1d prawa farmaceutycznego

Komunikat dla świadczeniodawców

11.02.2020
Komunikat w sprawie zmiany kodów świadczeń stanowiących kod jednostki statystycznej

Komunikat dla Świadczeniodawcy

10.02.2020
Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia szczegółowy komunikat ze słownikiem grup substancji czynnych stosowanych w chemioterapii i programach lekowych dedykowanych dla systemów informatycznych świadczeniodawców – GRS w wersji 1.1

Komunikat DGL

07.02.2020
Komunikat dotyczący wielkości kwoty refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych od stycznia do listopada 2019 r.

Komunikat DGL

03.02.2020
Komunikat Departamentu Gospodarki Lekami dotyczący progu kosztowego uprawniającego do zastosowania współczynnika korygującego dla świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia w miesiącu lutym 2020 r.

Komunikat dla świadczeniodawców

03.02.2020
Komunikat w sprawie rozliczenia świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne

31.01.2020
Komunikat dla świadczeniodawców realizujących zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne

Brexit – co dalej?

30.01.2020
Informacja na temat konsekwencji uporządkowanego Brexitu
Zobacz szczegóły