Dla Świadczeniodawcy

Komunikaty AOTMiT

Komunikat AOTMiT

24-09-2021

Prezes AOTMiT zwraca się do indywidualnych i grupowych praktyk lekarskich z uprzejmą prośbą o nieodpłatne udostępnienie danych dotyczących analizy i wyceny wybranych świadczeń z zakresu leczenia stomatologicznego.

W związku trwającymi pracami nad analizą i wyceną świadczeń z zakresu leczenia stomatologicznego wskazanych w zleceniu Ministra Zdrowia,  działając na podstawie art. 31lc ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.), Prezes Agencji zwraca się z uprzejmą prośbą do indywidualnych i grupowych praktyk lekarskich o wypełnienie i odesłanie formularza zawierającej pytania o ponoszonych  kosztach i przychodach w I połowie 2021 roku oraz innych informacjach istotnych w kontekście prowadzonych prac w terminie  do 15 października 2021 r.

Link do formularza : https://www.aotm.gov.pl/stomatologia-indywidualna-grupowa-praktyka-lekarska  (formularz aktywny od 28.09 do 15.10 2021 r.)

Zgłoszenie na szkolenie, które odbędzie się 7 października 2021 r. należy przesłać na adres taryfikacja @aotm.gov.pl w terminie do 6 października 2021 r. ( formularz zgłoszeniowy i inne informacje)

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących udostępnienia danych uprzejmie prosimy o kontaktowanie się drogą elektroniczną za pośrednictwem następujących adresów e-mail

  1.  – w sprawach  formalno-prawnych i dotyczących szkolenia pod nr tel. 22 101 47 14;
  2. - w przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących kwestii merytorycznych w zakresie przygotowania i  przesłania odpowiedzi do formularza i pod numerami tel. 22 101 47 49 , 22 101 47 13.

 


Podstawa prawna

  • Art. 31lc ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.),
  • Zlecenie Ministra Zdrowia. 
Wszystkie aktualności