Dla Świadczeniodawcy

Walidacje i weryfikacje

Komunikat DGL

10-06-2019

Narodowy Fundusz Zdrowia, rozszerzając zakres prowadzonych weryfikacji sprawozdań za wykonane usługi, wdraża nowe techniczne Centralne Warunki Walidacji i Centralne Reguły Weryfikacji wymienione w poniższej tabeli. Poniższe weryfikacje umożliwią świadczeniodawcom sprawozdawanie świadczeń z zakresu chemioterapii i programów lekowych zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami Prezesa NFZ.

Kod sprawdzenia

Nazwa sprawdzenia

Komunikat błędu

51701027

Sprawdzenie, czy dla świadczenia z katalogu 1n, 1t, 11, 1m, 1j ..., daty początku i końca wykonania pozycji rozliczeniowej są sobie równe.

Data zakończenia pozycji rozliczeniowej nie jest równa dacie jej rozpoczęcia

51715033

Sprawdzenie przekroczenia maksymalnej dawki substancji wydanej pacjentowi do domu dla schematów niejednolitych

Nastąpiło przekroczenie maksymalnej dawki substancji wydanej pacjentowi do domu

51715036

Sprawdzenie zgodności rozliczanego świadczenia z zakresu programy lekowe, chemioterapia z wiekiem pacjenta

Świadczenie udzielone niezgodnie z wiekiem pacjenta

51715037

Sprawdzenie przekazania danych o przystąpieniu do programu.

Nie przekazano wymaganych danych o przystąpieniu do programu lekowego.

51715039

Sprawdzenie, czy świadczenia z zakresu programów lekowych sprawozdano z oczekiwaną krotnością we wskazanym okresie czasu.

Sumaryczna krotność świadczeń w ramach programu przekracza maksymalną  dozwoloną  wartości w weryfikowanym okresie czasu.

51715046

Sprawdzenie czy sprawozdana krotność wynika z ilości substancji podanej pacjentowi.

Krotność sprawozdana w pozycji rozliczeniowej nie jest równa ilości podanej pacjentowi substancji czynnej podzielonej przez ilość substancji wyrażonej w jednostkach miary.

51790027

Sprawdzenie, czy data przystąpienia do programu lekowego przekazana przez świadczeniodawcę dla danego pacjenta jest taka sama przy każdym rozliczeniu w ramach danego zakresu i wariantu schematu leczenia.

Błędna data przystąpienia do programu lekowego dla danego pacjenta.

 

źródło - Departament Gospodarki Lekami

Wszystkie aktualności