Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ

Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - WAG.261.1.10.2019

04.12.2019
Postępowanie o zamówienie publiczne na dostawę i wdrożenie systemu do ochrony przed utratą informacji

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - WAG.261.1.9.2019

03.12.2019
Postępowanie o zamówienie publiczne na dostawę komputerów stacjonarnych i komputerów przenośnych dla K-P OW NFZ w Bydgoszczy.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - WAG.261.1.7.2019

29.11.2019
postępowanie o zamówienie publiczne znak WAG.261.1.7.2019 na subskrypcje oprogramowania i wsparcia technicznego dla urządzeń K-P OW NFZ w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - WAG.261.1.8.2019

28.11.2019
Postępowanie o zamówienie publiczne na usługi społeczne w trybie art. 138o Pzp. na usługę opiniowania i kwalifikowania skierowań na leczenie uzdrowiskowe dla potrzeb K-P OW NFZ w Bydgoszczy.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - WAG.261.1.6.2019

13.11.2019
Postępowanie o zamówienie publiczne znak WAG.261.1.6.2019 na dostawę i wdrożenie systemu do kontrolowania połączeń VPN w czasie rzeczywistym