Aktualności

Aktualności Centrali

Nowe wzory deklaracji wyboru świadczeniodawcy w POZ

09.07.2020
Od 1 lipca 2020 r. obowiązują nowe wzory deklaracji wyboru świadczeniodawcy w POZ. Jednak przepisy związane z wystąpieniem stanu epidemii umożliwiają — do odwołania — składanie deklaracji na poprzednich wzorach, obowiązujących od 1 października 2018 r.

Dodatkowe środki na powrót do normalnego trybu leczenia

09.07.2020
Od 1 lipca szpitale, poradnie specjalistyczne i POZ otrzymają dodatkowo 3% wysokości faktur, które rozliczają z NFZ. W skali całego kraju to 180 milionów złotych miesięcznie. Pieniądze mają pomóc w powrocie do normalnego trybu leczenia pacjentów.

Specjalny zespół przygotuje plan przywrócenia pełnego dostępu do świadczeń po pandemii COVID-19

07.07.2020
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia powołał grupę ekspertów, która zajmie się opracowaniem mapy drogowej powrotu do pełnej dostępności świadczeń medycznych dla pacjentów, po czasie epidemii.

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne

07.07.2020
Od 1 lipca 2020 r. funkcjonuje dokument potwierdzenia odbioru realizacji, który umożliwia przekazanie informacji o osobie odbierającej wyrób w przypadku wysyłki kurierem w terminie późniejszym - po otrzymaniu potwierdzenia odbioru od kuriera.

Komunikat DEF

06.07.2020
Informacja o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację.

Pacjencie, oceń wizytę u swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w czasie epidemii Covid-19

06.07.2020
Sytuacja związana z epidemią Covid-19 rozpowszechniła teleporady i wideoporady oraz zmieniła organizację wizyt osobistych w POZ. Od 6 lipca do osób, które skorzystały z porady lekarza pierwszego kontaktu, mogą zadzwonić ankieterzy na zlecenie NFZ.