Aktualności

Aktualności Centrali

Świadczenia zdrowotne na podstawie dodatku solidarnościowego

17.07.2020
Nie masz pracy od 15 marca 2020 r. z powodu epidemii i masz przyznany dodatek solidarnościowy? Tobie i członkom Twojej rodziny przysługuje prawo do świadczeń zdrowotnych.

Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

17.07.2020
Komunikat w sprawie procedury wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Komunikat dla Świadczeniodawców dotyczący danych zbiorczych o świadczeniach udzielonych w ramach POZ

10.07.2020
Przypominamy, że od 1 stycznia 2020 r., kod świadczenia, stanowiący kod jednostki statystycznej, został określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia (Dz. U. 2019 poz. 2532).

Komunikat DGL

09.07.2020
Komunikat dot. kwoty refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych wraz z podaniem kodu identyfikacyjnego EAN (GTIN) lub innego kodu odpowiadającego kodowi EAN (GTIN) za 01-04.2020 r.

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących program pilotażowy POZ PLUS

09.07.2020
Wyjaśnienia NFZ w związku z wątpliwościami dotyczącymi realizacji świadczeń w ramach profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK) w kontekście profilaktycznych świadczeń bilansowych udzielanych w programie pilotażowym opieki koordynowanej POZ PLUS.

Nowe wzory deklaracji wyboru świadczeniodawcy w POZ

09.07.2020
Od 1 lipca 2020 r. obowiązują nowe wzory deklaracji wyboru świadczeniodawcy w POZ. Jednak przepisy związane z wystąpieniem stanu epidemii umożliwiają — do odwołania — składanie deklaracji na poprzednich wzorach, obowiązujących od 1 października 2018 r.