Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat Departamentu Informatyki

10-12-2019

NFZ publikuje korektę komunikatu LIOCZ wraz z opisem formatu w wersji 7.2.0. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, format będzie obowiązywał dla świadczeniodawców od 01.01.2020. W stosunku do wersji opublikowanej w załączniku do

Zarządzenia Prezesa NFZ Nr 98/2019/DI zostały wprowadzone poprawki:

  1. element zmiana-kategorii-swb
    - nazwa atrybutu "kategorii-swb-przed" zmieniona na "kategoria-swb-przed"
    - nazwa atrybutu "kategorii-swb-po" zmieniona na "kategoria-swb-po"
  2. element "stat-zmian-term"
    - uzupełniono brakującą krotności atrybutu "lb-osob-ze-zmien-terminem"
  3. zmiana opisu dla atrybutu „kategoria świadczeniobiorcy.

Źródło: Departament Informatyki

Pliki do pobrania
Wszystkie aktualności