Biuletyn Informacji Publicznej Małopolskiego OW NFZ

Drukuj

Praca w Małopolskim OW NFZ

Ogłoszenie nr 66/WSOZ/18 - w toku

25.09.2018
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie, ul. Ciemna 6 ogłasza nabór na stanowisko: informatyk lub specjalista – 2 etaty do Działu Analiz i Planowania Świadczeń w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Ogłoszenie nr 65/WKO/18 - w toku

25.09.2018
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie, ul. Ciemna 6 ogłasza nabór na stanowisko: inspektor kontroli – 1,0 et. do Działu Kontroli Realizacji Umów na Świadczenia do Sekcji Kontroli Aptek i Ordynacji Lekarskiej w Wydziale Kontroli

Ogłoszenie nr 64/WKO/18 - w toku

25.09.2018
MOW NFZ w Krakowie, ul. Ciemna 6 ogłasza nabór na stanowisko: inspektor kontroli – 1,0 et. do Działu Kontroli Realizacji Umów na Świadczenia do Sekcji Kontroli Aptek i Ordynacji Lekarskiej w Wydziale Kontroli - umowa na zastępstwo

Ogłoszenie nr 63/WKO/18 - w toku

25.09.2018
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie, ul. Ciemna 6 ogłasza nabór na stanowisko: inspektor kontroli – 3 etaty do Sekcji Kontroli Lecznictwa Zamkniętego oraz do Sekcji Kontroli Lecznictwa Otwartego w Wydziale Kontroli

Ogłoszenie nr 62/WAG/18 - w toku

25.09.2018
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie, ul. Ciemna 6 ogłasza nabór na stanowisko: kierowca – 1,0 et. do Działu Administracyjnego, Zaopatrzenia i Inwestycji w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym

Ogłoszenie nr 61/WOKS/18 – w toku

10.09.2018
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie, ul. Ciemna 6 ogłasza nabór na stanowisko: starszy referent lub specjalista – 1,0 et. do Działu Obsługi Umów w Wydziale Organizacyjnym, Kadr i Szkoleń
1  2  3  4  5  6  7  8  9    13