Biuletyn Informacji Publicznej Małopolskiego OW NFZ

Praca w Małopolskim OW NFZ

Ogłoszenie nr 13/WSOZ/20 - w toku

18.06.2020
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie, ul. Ciemna 6 ogłasza nabór na stanowisko: starszy referent – 1,0 et. do Działu Kontraktowania Świadczeń Leczenia Szpitalnego i Świadczeń Odrębnie Kontraktowanych  w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Ogłoszenie nr 12/WSMS/20 - zakończenie procedury naboru

09.06.2020
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie, ul. Ciemna 6 ogłasza nabór na stanowisko: specjalista lub starszy specjalista – 1,0 et. do Działu Lecznictwa Uzdrowiskowego w Wydziale do Spraw Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców

Ogłoszenie nr 11/WAG/20 - zakończenie procedury naboru

09.06.2020
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie, ul. Ciemna 6 ogłasza nabór na stanowisko: konserwator – 1,0 et. do Działu Administracyjnego, Zaopatrzenia i Inwestycji w Wydziale Administracyjno- Gospodarczym

Ogłoszenie nr 10/WK/20 - lista kandydatów

19.05.2020
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie, ul. Ciemna 6 ogłasza nabór na stanowisko: księgowy – 1,0 et. do Działu Księgowości Świadczeń Zdrowotnych i Refundacji Leków w Wydziale Księgowości

Ogłoszenie nr 9/WAG/20 - zakończenie procedury naboru

20.03.2020
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie, ul. Ciemna 6 ogłasza nabór na stanowisko: konserwator – 1,0 et. do Działu Administracyjnego, Zaopatrzenia i Inwestycji w Wydziale Administracyjno- Gospodarczym

Ogłoszenie nr 8/WSOZ/20 - zakończenie procedury naboru

20.03.2020
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie, ul. Ciemna 6 ogłasza nabór na stanowisko: specjalista – 0,5 et. do Działu Kontraktowania Świadczeń Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej i Stomatologii w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej