Biuletyn Informacji Publicznej

Majątek NFZ

Aktywa trwałe

Stan na dzień 31.12.2019 r.

Stan na dzień 31.12.2018 r.

Stan na dzień 31.12.2017 r.

Stan na dzień 31.12.2016 r.

Stan na dzień 31.12.2015 r.

Stan na dzień 31.12.2014 r.

Stan na dzień 31.12.2013 r.

Stan na dzień 31.12.2012 r.

Stan na dzień 31.12.2011 r.

Stan na dzień 31.12.2010 r.

Stan na dzień 31.12.2009 r.

Stan na dzień 31.12.2008 r.

Stan na dzień 31.12.2004 r.

Stan na dzień 30.09.2004 r.

Stan na dzień 31.10.2003 r.