Biuletyn Informacji Publicznej Małopolskiego OW NFZ

Drukuj

Zamówienia publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w 2019 r.

10-10-2018
Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi) Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
Świadczenie usług pocztowych  usługa Przetarg nieograniczony powyżej 144 000 euro I kwartał 2019
Dostawa materiałów biurowych i poligraficznych, papieru kserograficznego i do drukowania, kopert  dostawa Przetarg nieograniczony do 144 000 euro II kwartał 2019
Świadczenie kompleksowych usług w zakresie sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń oraz terenów zewnętrznych obiektów Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie usługa Przetarg nieograniczony do 144 000 euro IV kwartał 2019
Świadczenie kompleksowych usług w zakresie ochrony pracowników, ochrony oraz dozoru obiektów i mienia Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie i Nowym Targu oraz konwojowanie wartości pieniężnych usługa Przetarg nieograniczony do 144 000 euro IV kwartał 2019
Świadczenie usługi wsparcia serwisowego dla systemów bezpieczeństwa oraz dla urządzeń sieciowych Juniper na potrzeby Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie usługa Przetarg nieograniczony do 144 000 euro IV kwartał 2019

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego jakie przewiduje przeprowadzić Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie w roku 2019 – aktualizacja 20.12.2018r.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi)

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

Modernizacja serwerowni zlokalizowanej w budynku przy ul. Józefa 21 w Krakowie

robota budowlana

przetarg nieograniczony

do 5 548 000 euro

III kwartał 2019

Wymiana instalacji klimatyzacyjnej w części budynku przy ul. Batorego 24 w Krakowie

robota budowlana

przetarg nieograniczony

do 5 548 000 euro

II kwartał 2019

Wykonanie jednakowego systemu kontroli dostępu we wszystkich pomieszczeniach biurowych w każdym budynku w Oddziale

dostawa

przetarg nieograniczony

do 144 000 euro

II kwartał 2019

Zakup i instalacja regałów jezdnych do archiwum

dostawa

przetarg nieograniczony

do 144 000 euro

I kwartał 2019

Zakup 4 szt. modułowych serwerów HPE Gen 9 lub 10, wymiana posiadanych  obudów blade na nowe obsługujące  prędkość 16 GB FC, zakup dwóch nowych macierzy dyskowych wyposażonych tylko w dyski SSD na potrzeby serwerów Oracle

dostawa

przetarg nieograniczony

powyżej 144 000 euro

II kwartał 2019

Wymiana posiadanych przełączników FC HP 8/40 na nowe obsługujące prędkość 16G

dostawa

przetarg nieograniczony

powyżej 144 000 euro

II kwartał 2019

Przedłużenie licencji wraz z wsparciem serwisowym i aktualizacjami na oprogramowanie  PaloAltoNetworks TRAPS Advanced Endpoint Protection na okres 36miesięcy

dostawa

przetarg nieograniczony

do 144 000 euro

I kwartał 2019

Świadczenie kompleksowych usług w zakresie sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń oraz terenów zewnętrznych obiektów Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie

usługa

przetarg nieograniczony

do 144 000 euro

IV kwartał 2019

Świadczenie kompleksowych usług w zakresie ochrony pracowników, ochrony oraz dozoru obiektów i mienia Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie i Nowym Targu oraz konwojowanie wartości pieniężnych

usługa

usługi społeczne (art. 138o ustawy pzp)

do 750 000 euro

I, IV kwartał 2019

Świadczenie usługi wsparcia serwisowego dla systemów bezpieczeństwa oraz dla urządzeń sieciowych Juniper na potrzeby Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie

usługa

przetarg nieograniczony

do 144 000 euro

IV kwartał 2019

Dostawa energii elektrycznej

dostawa

przetarg nieograniczony

do 144 000 euro

II kwartał 2019

Dostawa materiałów biurowych i poligraficznych, papieru kserograficznego i do drukowania, kopert

dostawa

przetarg nieograniczony

do 144 000 euro

II kwartał 2019

Podmiot publikujący: Małopolski OW NFZ
Autor informacji: Dyrektor Małopolskiego OW NFZ
Publikujący informację: Aleksandra Kwiecień
Publikacja informacji: 10.10.2018 13:57
Aktualizacja informacji: 20.12.2018 11:48
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności