Biuletyn Informacji Publicznej Podkarpackiego OW NFZ

Koordynator dostępności

Koordynator dostępności w Podkarpackim Oddziale Wojewódzkim NFZ w Rzeszowie

Kontakt do koordynatora dostępności

Iwona Sapek

e-mail: iwona.sapek@nfz-rzeszow.pl
telefon: +17 86 04 230

Koordynator dostępności odpowiada między innymi za:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ
  • sporządzenie planu działania na rzecz poprawy zapewniania przez Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  • monitorowanie działalności Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami