Biuletyn Informacji Publicznej Podkarpackiego OW NFZ

Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro

Ogłoszenie o zamówieniu – WAG-ZP.261.8.2020

16-11-2020

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku postanowiliśmy wdrażać Platformę Marketplanet  e-Zamawiajacy, która w przyszłości będzie podstawowym narzędziem które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

Wszystkie dokumenty oraz wszelkie korespondencja dotycząca niniejszego postępowania -  „Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych dla Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego z siedzibą w Rzeszowie”   numer  postępowania WAG-ZP.261.8.2020 opublikowane są na platformie.

Wejście na platformę poprzez link:

nfz-rzeszow.ezamawiajacy.pl

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 572 22 24  lub gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia oraz usługi  w formie zabezpieczenia technicznego, polegającego na eksploatacji, konserwacji i naprawach  zainstalowanych urządzeń i systemów, świadczone na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Zamkowej 8.

Ogłoszenie o zamówieniu – WAG-ZP.261.10.2020

24-11-2020

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku postanowiliśmy wdrażać Platformę Marketplanet  e-Zamawiajacy, która w przyszłości będzie podstawowym narzędziem które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

Wszystkie dokumenty oraz wszelkie korespondencja dotycząca niniejszego postępowania -  „„Przedłużenie wsparcia technicznego, licencji i praw do aktualizacji  dla systemów informatycznych w Narodowym Funduszu Zdrowia w Warszawie Podkarpackim Oddziale Wojewódzkim z siedzibą w Rzeszowie” numer  postępowania WAG-ZP.261.10.2020 opublikowane są na platformie.

Wejście na platformę poprzez link:

nfz-rzeszow.ezamawiajacy.pl

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 572 22 24  lub gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Po raz pierwszy ogłaszam postępowanie, w którym wszystkie dokumenty (SIWZ, oferty i cała korespondencja z Wykonawcą) będzie prowadzona za pomocą platformy eZamawiający. Zrobiłam to na wzór Centrali. Dziękuję

Świadczenie usług polegających na dokonywaniu aprobaty skierowań na leczenie uzdrowiskowe wystawionych przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej