Zarządzenia Prezesa

Komunikaty Prezesa NFZ

Komunikat nr 1/2012/BAG

26-01-2012

Komunikat nr 1/2012/BAG
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 26 stycznia 2012 r.

o sprostowaniu błędu

W załączniku  nr 1 do zarządzenia nr 7/2012/BAG Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż samochodu służbowego będącego w dyspozycji Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, prostuje się oczywiste błędy pisarskie polegające na zamieszczeniu:

1) w pkt 2, 5 i 10 wyrazów: "23.01.2011 r."  zamiast wyrazów: "27.01.2012 r.";

2) w pkt  3 wyrazów: "od 16.01.2011 r. do 19.01.2011 r.," zamiast wyrazów: "od 24.01.2012 r. do 26.01.2012 r.".

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jacek Paszkiewicz


źródło - Biuro Administracyjno-Gospodarcze
Dodany: 26.01.2012 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 26.01.2012 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności