Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 12/2018/III

18.06.2018
w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Skarbu Państwa własności nieruchomości Narodowego Funduszu Zdrowia położonych w Bydgoszczy przy Al. A. Mickiewicza 15 oraz przy ul. J. Słowackiego 3

Uchwała Nr 11/2018/III

18.06.2018
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dostawę dziedzinowych serwerów bazodanowych

Uchwała Nr 10/2018/III

18.06.2018
w przedmiocie wyrażenia opinii w sprawie kandydata na stanowisko Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

Uchwała Nr 9/2018/III

08.06.2018
w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 r.

Uchwała Nr 8/2018/III

30.04.2018
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy najmu nieruchomości na potrzeby Mazowieckiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia

Uchwała Nr 7/2018/III

30.04.2018
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 r.
1  2