logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Uchwały Zarządu

Uchwała Nr 214/2004

08.10.2004
Uchwała Nr 214/2004 z dnia 29 września 2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników zatrudnionych w Narodowym Funduszu Zdrowia

Uchwała Nr 213/2004

08.10.2004
Uchwała Nr 213/2004z dnia 29 września 2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wystąpienia do Ministra Zdrowia z wnioskiem o zmianę planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2004 rok.

Uchwała Nr 212/2004

08.10.2004
Uchwała Nr 212/2004 z dnia 29 września 2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zatwierdzenia warunków umowy na realizację programu badań prenatalnych oraz zatwierdzenia programu zleconego przez Ministra Zdrowia.

Uchwała Nr 211/2004

08.10.2004
Uchwała Nr 211/2004 z dnia 29 września 2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wystąpienia do Ministra Zdrowia z wnioskiem o zmianę planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2004 rok

Uchwała Nr 210/2004

08.10.2004
Uchwała Nr 210/2004 z dnia 29 września 2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup zespołu urządzeń do przetwarzania baz danych Centrali NFZ wraz z osprzętem.

Uchwała Nr 209/2004

07.10.2004
Uchwała Nr 209/2004 z dnia 29 września 2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wprowadzenia do stosowania procedury refundacji kosztów leczenia poniesionych przez polskich ubezpieczonych w innych państwach członkowskich UE i EOG oraz...
1  2  3  4  5  6  7  8  9    74