Zarządzenia Prezesa

Komunikaty Prezesa NFZ

Komunikat nr 2/2011/DGL

10-02-2011

Komunikat nr 2/2011/DGL
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 10 lutego 2011 r.

o sprostowaniu błędu

W zarządzeniu nr 5/2011/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 lutego 2011 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, w związku z oczywistymi omyłkami pisarskimi w treści zarządzenia prostuje się błędy pisarskie polegające na zamieszczeniu treści:

1) "w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. Nr 140, poz.1143, Dz. U. z 2010 r. Nr 30, poz. 157)" zamiast "w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. Nr 140, poz.1143, Dz. U. z 2009 r. Nr 211, poz. 1639 oraz Dz. U. z 2010 r. Nr 30, poz. 157)";

2) "w załączniku Nr 6 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. Nr 139, poz. 1142, Dz. U. Nr 12 poz. 14, Dz. U z 2010 r., Nr 07, poz. 06)" zamiast "w załączniku Nr 6 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. Nr 139, poz. 1142, Dz. U. z 2009 r. Nr 211, poz. 1637 oraz Dz. U z 2010 r. Nr 120, poz. 808)".

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jacek Paszkiewicz


źródło - Departament Gospodarki Lekami
Dodany: 10.02.2011 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 10.02.2011 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności