Zarządzenia Prezesa

Komunikaty Prezesa NFZ

Komunikat nr 2/2012/DSOZ

06-02-2012

Komunikat nr 2/2012/DSOZ
Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 3 lutego 2012 r.

o sprostowaniu błędu

W załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 3/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I fazy) prostuje się oczywiste błędy pisarskie:

1) w pozycji 2.2.15. Element "wystawione-zlecenia" przy elemencie nfz:wystawione-zlecenia w kolumnie Poziom w hierarchii zastępuje sięcyfrę "4" cyfrą "5" ;

2) w pozycji 2.2.16. Element "pozycja-rozl" przy elemencie nfz:pozycja-rozl w kolumnie Poziom w hierarchii zastępuje się cyfrę  "4" cyfrą "5" ;

3) w pozycji 2.2.16. Element "pozycja-rozl" przy każdym elemencie podrzędnym do elementu nfz:pozycja-rozl zastępuje się cyfrę w kolumnie Poziom w hierarchii cyfrą o jeden większą.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jacek Paszkiewicz


źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dodany: 6.02.2012 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 6.02.2012 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności