Zarządzenia Prezesa

Komunikaty Prezesa NFZ

Komunikat nr 3/2011/DSOZ

19-09-2011

Komunikat nr 3/2011/DSOZ
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 19 września 2011 r.

o sprostowaniu błędu

W zarządzeniu nr 46/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 września 2011 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w związku z oczywistą omyłką pisarską, w treści zarządzenia w § 13 w ust. 1 w pkt 8 wyrazy: "o których mowa w pkt 6" zastępuje się wyrazami: "o których mowa w pkt 7".


Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jacek Paszkiewicz


źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dodany: 19.09.2011 r. Magdalena Stawarska
Ostatnio zapisany: 19.09.2011 r. Magdalena Stawarska
Wszystkie aktualności