Zarządzenia Prezesa

Komunikaty Prezesa NFZ

Komunikat nr 3/2012/DSOZ

06-02-2012

Komunikat nr 3/2012/DSOZ
Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 3 lutego 2012 r.

o sprostowaniu błędu

W zarządzeniu nr 5/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących, w związku z oczywistą omyłką pisarską, § 2 zarządzenia winien brzmieć:

Z dniem 29 lutego 2012 r. traci moc zarządzenie Nr 45/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących z późn. zm.

 

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jacek Paszkiewicz


źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dodany: 6.02.2012 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 6.02.2012 r. Norbert Tyszka
Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 06.02.2012 00:00
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności