Zarządzenia Prezesa

Komunikaty Prezesa NFZ

Komunikat nr 4/2011/DSM

20-10-2011

Komunikat nr 4/2011/DSM
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 20 października 2011 r.

o sprostowaniu błędu

W zarządzeniu nr 66/2011/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 października 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe, w związku z oczywistą omyłką pisarską, § 14 Zarządzenia winien brzmieć: Zarządzenie Nr 54/2010/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 września 2010 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe traci moc z dniem 31 grudnia 2011 roku.

Prezes
Narodowego Fundusz Zdrowia

Jacek Paszkiewicz


źródło - Departament do Spraw Służb Mundurowych
Dodany: 20.10.2011 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 2.02.2012 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności