Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - leczenie stomatologiczne

18-01-2021

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje do konsultacji projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne.

Uprzejmie proszę o przesyłanie uwag do projektu zarządzenia do dnia 24.01.2021 na adres  wyłącznie w wersji elektronicznej edytowalnej, zgodnie ze wzorem w wersji edytowalnej Excel.

Tabela do pobrania

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 18.01.2021 07:45
Aktualizacja informacji: 19.01.2021 12:55
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności