Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - warunki zawierania i realizacji umów- ambulatoryjna opieka specjalistyczna

15-03-2019

Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15.03.2019 r. zmieniający zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, ma na celu wprowadzenie rozwiązań umożliwiających skrócenie czasu oczekiwania na wykonanie tomografii komputerowej (TK) oraz rezonansu magnetycznego (RM) poprzez zwiększenie środków finansowych na wykonywanie tych badań. Podjęte działania powinny w istotny sposób wpłynąć na zmniejszenie liczby pacjentów oczekujących na przeprowadzenia wskazanej diagnostyki wysokospecjalistycznej.

Opinie i uwagi do projektu zarządzenia można przesyłać do dnia 29 marca 2019r. do godziny 12:00, na adres e-mail: wpisując w treść maila „uwagi AOS”.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marta Popek
Publikacja informacji: 15.03.2019 00:00
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności