Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 13/2006/I

04-05-2006

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 4 lit. b w związku z art. 187 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm. ), Rada Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2005 r., stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia

Piotr Gryza


źródło - Biuro Rady Funduszu
Dodany: 4.05.2006 r. Aneta Styrnik
Ostatnio zapisany: 11.05.2006 r. Norbert Tyszka
Pliki do pobrania
Wszystkie aktualności