Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 18/2011/II

26-09-2011

Uchwała Nr 18/2011/II
Rady Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 22 września 2011 r.

w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za II kwartał 2011 r.

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 4 lit b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm. 1), Rada Funduszu

uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Rada Narodowego Funduszu Zdrowia po rozpatrzeniu wniesionego w dniu 14 września 2011 r. wniosku Prezesa NFZ oraz uwzględniając "Informację Prezesa NFZ o działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za II kwartał 2011 roku", przyjmuje okresowe Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za II kwartał 2011 r.
  2. Okresowe Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za  II kwartał 2011 r. oraz "Informacja Prezesa NFZ o działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za  II kwartał 2011 roku" stanowią załączniki do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia

Renata Hayder


źródło - Biuro Rady Funduszu
Dodany: 26.09.2011 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 26.09.2011 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności