Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 19/2005/I

08-06-2005

Uchwała Nr 19/2005/I
Rady Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 2 czerwca 2005 r.

w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za I kwartał 2005 r.

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135), Rada Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się okresowe sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za I kwartał 2005r., stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia

Janusz Zaleski


źródło - Biuro Rady Funduszu
Dodany: 8.06.2005 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 8.06.2005 r. Norbert Tyszka
Pliki do pobrania
Wszystkie aktualności