Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 4/2009/I

16-03-2009

Uchwała Nr 4/2009/I
Rady Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 12 marca 2009 r.

w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za IV kwartał 2008 r.

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 10271), Rada Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Rada Narodowego Funduszu Zdrowia po rozpatrzeniu wniesionego w dniu 4 marca 2009 r. wniosku Prezesa NFZ oraz uwzględniając "Informację Prezesa NFZ o działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za IV kwartał 2008 roku", przyjmuje okresowe Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za IV kwartał 2008 r.
  2. Okresowe Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za IV kwartał 2008 r. oraz "Informacja Prezesa NFZ o działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za IV kwartał 2008 roku" stanowią załączniki do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia

Piotr Gryza


źródło - Biuro Rady Funduszu
Dodany: 16.03.2009 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 16.03.2009 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności