Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 7/2011/II

22-06-2011

Uchwała Nr 7/2011/II
Rady Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 17 czerwca 2011 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2010 r.

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm. 1), Rada Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia przyjmuje roczne sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2010 r. przedstawione przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 8 czerwca 2011 r., stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
    Narodowego Funduszu Zdrowia

Renata Hayder


źródło - Biuro Rady Funduszu
Dodany: 22.06.2011 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 19.07.2011 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności