Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 33/2005

31.05.2005
Zarządzenie Nr 33/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 maja 2005 r. zmieniające zarządzenie Nr 8/2004 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie...

Zarządzenie nr 31/2005

18.05.2005
Zarządzenie nr 31/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 maja 2005 r. w sprawie połączenia niektórych komórek organizacyjnych w Podlaskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zarządzenie nr 30/2005

18.05.2005
Zarządzenie nr 30/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie zwrotu kosztów używania przez pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy.

Zarządzenie nr 28/2005

10.05.2005
Zarządzenie nr 28/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia "Procedury postępowania w zakresie tworzenia planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu...

Zarządzenie nr 27/2005

10.05.2005
Zarządzenie nr 27/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie gromadzenia w Narodowym Funduszu Zdrowia danych z zestawień składek na ubezpieczenie zdrowotne, przesyłanych przez płatników składek w formie elektronicznej...

Zarządzenie nr 26/2005

10.05.2005
Zarządzenie nr 26/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 marca 2005 r. zmieniające zarządzenie Nr 18/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do przedłużenia...