Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 47/2006

23.08.2006
Zarządzenie Nr 47/2006 z dnia 23 sierpnia 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowiasprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o...

Zarządzenie Nr 46/2006

23.08.2006
Zarządzenie Nr 46/2006 z dnia 23 sierpnia 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Zarządzenie Nr 49/2006

23.08.2006
Zarządzenie Nr 49/2006 z dnia 23 sierpnia 2006 r.Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowiaw sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o...

Zarządzenie Nr 50/2006

23.08.2006
Zarządzenie Nr 50/2006 z dnia 23 sierpnia 2006 r. z dnia 23 sierpnia 2006Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowiaw sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki...

Zarządzenie Nr 45/2006

09.08.2006
Zarządzenie Nr 45/2006 z dnia 8 sierpnia 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie nr 7/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Narodowym Funduszu...

Zarządzenie Nr 44/2006

09.08.2006
Zarządzenie Nr 44/2006 z dnia 8 sierpnia 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wprowadzenia do stosowania w Oddziałach Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia "Zakładowej instrukcji obiegu dowodów księgowych" oraz "Modelowego...