logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 10/2017/DEF

16.02.2017
w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 rok

Zarządzenie Nr 9/2017/DWM

13.02.2017
w sprawie okresu ważności oraz trybu wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawanej w związku z pobytem czasowym w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE/EFTA

Zarządzenie Nr 7/2017/DGL

03.02.2017
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do spraw Wymagań Programów Lekowych

Zarządzenie Nr 4/2017/DSOZ

23.01.2017
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką

Zarządzenie Nr 3/2017/DGL

20.01.2017
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Zarządzenie Nr 1/2017/DSOZ

02.01.2017
zmieniające zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne
1  2  3  4  5  6  7  8  9    179