Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 35/2004

16-11-2004

Zarządzenie Nr 35/2004
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 9 listopada 2004 r.

w sprawie określenia wysokości środków finansowych przewidzianych na świadczenia opieki zdrowotnej realizowane w ramach programów terapeutycznych (lekowych): "Leczenie substytucyjne choroby Gaucher'a imiglucerazą" oraz "Leczenie choroby Hurler Laronidazą"

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 1 i 2 oraz 117 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Środki finansowe na realizację w 2005 r. - na podstawie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - świadczeń w ramach programu:

1)"Leczenie substytucyjne choroby Gaucher'a imiglucerazą", nie mogą przekroczyć wysokości wydatków w kwocie 20 000 000,00 złotych,

2)"Leczenie choroby Hurler Laronidazą", nie mogą przekroczyć wysokości wydatków w kwocie 7 000 000,00 złotych,

- przewidzianych na ten cel w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2005 r., w części dotyczącej Centrali, w "Planie kosztów świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych oraz kosztów administracyjnych na 2005 r.", w poz. B2.3 - "lecznictwo szpitalne".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jerzy Miller


źródło - Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Dodany: 16.11.2004 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 2.03.2005 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności