Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 83/2018/DSOZ

17-08-2018

ZARZĄDZENIE Nr 83/2018/DSOZ
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU  ZDROWIA

z dnia 17 sierpnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów
w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25, art. 136c ust. 5 w związku z art. 159a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, 1515 i 1532) zarządza się, co następuje:
 
§ 1. W zarządzeniu Nr 65/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z mocą od dnia 1 lipca 2018 r., z wyjątkiem wiersza w lp. 294 i 295 załącznika do niniejszego zarządzenia, który wchodzi w życie z mocą od dnia 14 sierpnia 2018 r.

PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Andrzej Jacyna

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 17.08.2018 00:00
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności