Dla Świadczeniodawcy

Twórcy oprogramowania

Definicję produkcyjnej usługi autoryzacji można znaleźć pod adresem:
https://ewus.nfz.gov.pl/ws-broker-server-ewus/services/Auth?wsdl

Definicję produkcyjnej usługi ServiceBroker można znaleźć pod adresem:
https://ewus.nfz.gov.pl/ws-broker-server-ewus/services/ServiceBroker?wsdl

Definicję testowej usługi autoryzacji można znaleźć pod adresem:
https://ewus.nfz.gov.pl/ws-broker-server-ewus-auth-test/services/Auth?wsdl

Definicję testowej usługi ServiceBroker można znaleźć pod adresem:
https://ewus.nfz.gov.pl/ws-broker-server-ewus-auth-test/services/ServiceBroker?wsdl

Komunikat dla twórców oprogramowania świadczeniodawców

Komunikat dla twórców oprogramowania świadczeniodawców

Komunikat dla twórców oprogramowania świadczeniodawców

Komunikat dla twórców oprogramowania świadczeniodawców

Komunikat dla twórców oprogramowania świadczeniodawców

Komunikat dla twórców oprogramowania świadczeniodawców

Komunikat dla twórców oprogramowania świadczeniodawców

Komunikat dla twórców oprogramowania świadczeniodawców

Komunikat dla twórców oprogramowania świadczeniodawców