Dla Świadczeniodawcy

Komunikaty dotyczące eWUŚ

Przekazywanie poprzez eWUŚ informacji o zaświadczeniu o szczepieniu

30-06-2021

Narodowy Fundusz Zdrowia planuje  w najbliższym czasie przekazywanie informacji o zaświadczeniu wykonania szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19  szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej dla osoby ubiegającej się o świadczenia opieki zdrowotnej.

Dane w systemie eWUŚ, dotyczące informacji o zaświadczeniu o szczepieniu aktualizowane są wg stanu przekazywanego przez Centrum e-Zdrowia, które odpowiada za przetwarzanie danych o szczepieniach przeciwko COVID-19.

Informacja będzie udostępniana poprzez system eWUŚ w następujący sposób:

  • W wersji webowej usługi eWUŚ

dostępnej jest pod adresem https://ewus.nfz.gov.pl w przypadku, gdy osoba podlegająca weryfikacji eWUŚ została w pełni zaszczepiona szczepieniem ochronnym przeciwko COVID-19 szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej (czyli w przypadku szczepień objętych schematem jednodawkowym – przyjęła jedną dawkę a w przypadku szczepień objętych schematem dwudawkowym – przyjęła dwie dawki) wyświetli się poniższy ekran:

Jeżeli osoba podlegająca weryfikacji eWUŚ jest jednocześnie objęta kwarantanną lub izolacją domową, ekrany prezentować się będą następująco:

  • W wersji sieciowej usługi dla formatu odpowiedzi w wersji 5

W związku z wprowadzeniem dodatkowej informacji o zaświadczeniu o szczepieniu COVID-19, zakres elementu "informacja_dodatkowa" został rozszerzony o nowy kod "ZASWIADCZENIE-COVID". Szczegóły dotyczące opisu elementu zawarto poniżej.

Informacje dodatkowe związane z pacjentem

W wersji v5 dokumentu odpowiedzi wprowadzono uniwersalny element prezentujący informacje dodatkowe związane z pacjentem. Budowę pojedynczego element z informacją dodatkową zaprezentowano poniżej: 

Poniższa tabele zawiera rozszerzony zakres możliwych wartości elementu „informacja_dodatkowa”

Kod

Wartość

Poziom

Opis

KWARANTANNA-COVID19

Pacjent objęty kwarantanną do dnia DD-MM-RRRR

O

Dodatkowa informacja

IZOLACJA DOMOWA

Pacjent podlega izolacji domowej do dnia DD-MM-RRRR

O

Dodatkowa informacja o nakazie poddania się izolacji w warunkach domowych z powodu epidemii.

ZASWIADCZENIE-COVID

Pacjentowi wystawiono zaświadczenie o szczepieniu dnia: DD-MM-RRRR

I

Dodatkowa informacja o zaszczepieniu pacjenta szczepieniem ochronnym przeciwko COVID-19 szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej (dawką pierwszą w przypadku szczepionek jednodawkowych lub dawką drugą w przypadku szczepionek dwudawkowych).

W związku z planowanym przekazywaniem informacji o zaświadczeniu o szczepieniu przez usługę eWUŚ publikujemy zmodyfikowaną dokumentację.

Zmianie ulegają następujące pliki:

  • System eWUŚ - opis interfejsu dostępowego v.1.11.pdf
  • ServiceBrokerCwuAuth5.3-soapui-project.xml
Wszystkie aktualności