Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

11.05.2015
Wzrost finansowania szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) oraz zmiana sposobu sprawozdawania świadczeń wykonanych w SOR i izbach przyjęć – to rozwiązania jakie znalazły się w projekcie zarządzenia Prezesa NFZ...

Profilaktyczne programy zdrowotne

07.05.2015
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia w celu wyrażenia opinii projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie Nr 84/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania...

Leczenie szpitalne - programy lekowe - projekt zarządzenia

26.03.2015
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia w celu wyrażenia opinii projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne...

Komunikaty sprawozdawcze XML

16.03.2015
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia zmieniające zarządzenie w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych.

Leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne

13.03.2015
Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia w celu wyrażenia opinii przez właściwe podmioty projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie 72/2014/DSOZ...

Kryteria oceny ofert - leczenie szpitalne

03.03.2015
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia w celu wyrażenia opinii przez właściwe podmioty projekt zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie kryteriów oceny ofert w części dotyczącej rodzaju: leczenie szpitalne (hospitalizacja, hospitalizacja planowa).