Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 34/2019/III

02.12.2019
w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Skarbu Państwa własności nieruchomości Narodowego Funduszu Zdrowia położonej w Bydgoszczy przy ul. J. Słowackiego 3

Uchwała Nr 33/2019/III

02.12.2019
w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia za 2019 r. i 2020 r.

Uchwała Nr 32/2019/III

02.12.2019
w przedmiocie wyrażenia opinii w sprawie odwołania Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw Służb Mundurowych

Uchwała Nr 31/2019/III

02.12.2019
w przedmiocie wyrażenia opinii w sprawie kandydata na stanowisko Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia