Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 3/2015/III

19.05.2015
Uchwała Nr 3/2015/III Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Prezesa NFZ umów o świadczenie usług utrzymania systemu informatycznego wspomagania działalności NFZ.

Uchwała Nr 2/2015/III

28.04.2015
Uchwała Nr 2/2015/III Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Narodowego Funduszu Zdrowia.

Uchwała Nr 1/2015/III

28.04.2015
Uchwała Nr 1/2015/III Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Narodowego Funduszu Zdrowia.

Uchwała Nr 7/2015/II

20.03.2015
Uchwała Nr 7/2015/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia rekomendacji Zespołu Problemowego do spraw świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju leczenie szpitalne, udzielanych na podstawie umów zawartych z...

Uchwała Nr 6/2015/II

20.03.2015
Uchwała Nr 6/2015/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia rekomendacji Zespołu Problemowego do spraw kontroli postępowania w sprawie zawarcia umów ze świadczeniodawcami.

Uchwała Nr 5/2015/II

20.03.2015
Uchwała Nr 5/2015/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 r.