Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 55/2005

08.09.2005
Zarządzenie Nr 55/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:...

Zarządzenie Nr 54/2005

08.09.2005
Zarządzenie Nr 54/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zatwierdzenia do realizacji programu zdrowotnego pt. "Program profilaktyki chorób odtytoniowych - palenie jest uleczalne".

Zarządzenie Nr 53/2005

30.08.2005
Zarządzenie Nr 53/2005 z dnia 26 sierpnia 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie połączenia niektórych komórek organizacyjnych w Lubuskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 52/2005

30.08.2005
Zarządzenie Nr 52/2005 z dnia 23 sierpnia 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie Nr 8/2004 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w...

Zarządzenie Nr 43/2005

16.08.2005
Zarządzenie Nr 43/2005 z dnia 7 lipca 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie powołania zespołu do spraw wyceny świadczeń opieki zdrowotnej w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej.

Zarządzenie Nr 45/2005

12.08.2005
Zarządzenie Nr 45/2005 z dnia 12 lipca 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie Nr 7/2004 z dnia 13 października 2004 r. w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie...