Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 50/2005

03.08.2005
Zarządzenie Nr 50/2005 z dnia 28 lipca 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie Nr 10/2004 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w...

Zarządzenie Nr 49/2005

26.07.2005
Zarządzenie Nr 49/2005 z dnia 26 lipca 2005 r. zmieniające zarządzenie nr 8/2004 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 października 2004 r. w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie...

Zarządzenie Nr 46/2005

21.07.2005
Zarządzenie Nr 46/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie uchylenia § 1 pkt 2 Zarządzenia Nr 5/2005 z dnia 17 stycznia 2005 roku Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie połączenia niektórych komórek...

Zarządzenie Nr 47/2005

21.07.2005
Zarządzenie Nr 47/2005 z dnia 20 lipca 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie trybu i sposobu rozpatrywania zażaleń składanych do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia na czynności dyrektora wojewódzkiego oddziału Funduszu dotyczące...

Zarządzenie Nr 41/2005

05.07.2005
Zarządzenie Nr 41/2005 z dnia 1 lipca 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie ustalenia procentowego wskaźnika lekarzy udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, których ordynacja lekarska podlega kontroli w roku 2005.

Zarządzenie Nr 42/2005

04.07.2005
Zarządzenie Nr 42/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wprowadzenia do stosowania w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia "Zakładowej instrukcji obiegu dowodów księgowych".