Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 108/2005

30.12.2005
Zarządzenie 108/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie sprostowania oczywistych błędów w zarządzeniu Nr 90/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 października 2005 r. w sprawie przyjęcia...

Zarządzenie Nr 107/2005

14.12.2005
Zarządzenie Nr 107/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia do stosowania "instrukcji użytkowania samochodów służbowych w Narodowym Funduszu Zdrowia"

Zarządzenie Nr 106/2005

14.12.2005
Zarządzenie Nr 106/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie Nr 92/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 października 2005 roku w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów...

Zarządzenie Nr 105/2005

09.12.2005
Zarządzenie Nr 105/2005 z dnia 9 grudnia 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia "Zakładowej instrukcji obiegu dowodów księgowych"

Zarządzenie Nr 104/2005

09.12.2005
Zarządzenie Nr 104/2005 z dnia 8 grudnia 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie Nr 91/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 października 2005 r. w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o...

Zarządzenie Nr 103/2005

07.12.2005
Zarządzenie Nr 103/2005 z dnia 1 grudnia 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie Nr 87/2005 z dnia 13 października 2005 r. w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie...