Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 102/2005

07.12.2005
Zarządzenie Nr 102/2005 z dnia 1 grudnia 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zatwierdzenia do realizacji "Programu profilaktyki gruźlicy"

Zarządzenie Nr 101/2005

05.12.2005
Zarządzenie Nr 101/2005 z dnia 28 listopada 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 100/2005

05.12.2005
Zarządzenie Nr 100/2005 z dnia 23 listopada 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia terminów ważności Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz Certyfikatu Tymczasowo Zastępującego Europejską Kartę Ubezpieczenia...

Zarządzenie Nr 99/2005

05.12.2005
Zarządzenie Nr 99/2005 z dnia 23 listopada 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przeprowadzenia spisu z natury składników majątkowych w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zarządzenie Nr 98/2005

16.11.2005
Zarządzenie Nr 98/2005 z dnia 10 listopada 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2005 rok.

Zarządzenie Nr 95/2005

26.10.2005
Zarządzenie Nr 95/2005 z dnia 18 października 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie uruchomienia części rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2005 rok