Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 51/2006

23.08.2006
Zarządzenie Nr 51/2006 z dnia 23 sierpnia 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o...

Zarządzenie Nr 48/2006

23.08.2006
Zarządzenie Nr 48/2006 z dnia 23 sierpnia 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie ostępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o...

Zarządzenie Nr 47/2006

23.08.2006
Zarządzenie Nr 47/2006 z dnia 23 sierpnia 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowiasprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o...

Zarządzenie Nr 46/2006

23.08.2006
Zarządzenie Nr 46/2006 z dnia 23 sierpnia 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Zarządzenie Nr 49/2006

23.08.2006
Zarządzenie Nr 49/2006 z dnia 23 sierpnia 2006 r.Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowiaw sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o...

Zarządzenie Nr 50/2006

23.08.2006
Zarządzenie Nr 50/2006 z dnia 23 sierpnia 2006 r. z dnia 23 sierpnia 2006Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowiaw sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki...