Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 21/2006

19.05.2006
Zarządzenie Nr 21/2006 z dnia 18 maja 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zatwierdzenia do realizacji profilaktycznych programów zdrowotnych...

Zarządzenie Nr 20/2006

18.05.2006
Zarządzenie Nr 20/2006 z dnia 18 maja 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie Nr 90/2005* Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 października 2005 r. w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o...

Zarządzenie Nr 19/2006

15.05.2006
Zarządzenie Nr 19/2006 z dnia 15 maja 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie połączenia niektórych komórek organizacyjnych w Lubelskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zarządzenie Nr 16/2006

10.04.2006
Zarządzenie Nr 16/2006 z dnia 28 marca 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie Nr 37/2004 z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie określenia sposobu i trybu przygotowania, do podpisu Prezesa Funduszu, decyzji o refundacji...

Zarządzenie Nr 15/2006

28.03.2006
Zarządzenie Nr 15/2006 z dnia 28 marca 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie sprostowania oczywistych błędów w zarządzeniu Nr 12/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 lutego 2006 r. zmieniającym zarządzenie Nr 93/2005...

Zarządzenie Nr 5/2006

08.03.2006
Zarządzenie Nr 5/2006z dnia 9 lutego 2006 r.Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowiaw sprawie połączenia niektórych komórek organizacyjnychw Łódzkim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia