Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 6/2006

13.02.2006
Zarządzenie Nr 6/2006 z dnia 9 lutego 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Narodowym Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 4/2006

09.02.2006
Zarządzenie Nr 4/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o...

Zarządzenie Nr 3/2006

09.02.2006
Zarządzenie Nr 3/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zatwierdzenia do realizacji Programu ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki na rok 2006

Zarządzenie Nr 2/2006

26.01.2006
Zarządzenie Nr 2/2006 z dnia 17 stycznia 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw oraz biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w Narodowym Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 1/2006

26.01.2006
Zarządzenie Nr 1/2006 z dnia 17 stycznia 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie ustalenia zasad prowadzenia rozliczeń pomiędzy oddziałami wojewódzkimi Narodowego Fundusz Zdrowia z tytułu kosztów lecznictwa uzdrowiskowego

Zarządzenie Nr 113/2005

30.12.2005
Zarządzenie Nr 113/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie Nr 93/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 października 2005 r. w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych...