Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 16/2006

10.04.2006
Zarządzenie Nr 16/2006 z dnia 28 marca 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie Nr 37/2004 z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie określenia sposobu i trybu przygotowania, do podpisu Prezesa Funduszu, decyzji o refundacji...

Zarządzenie Nr 15/2006

28.03.2006
Zarządzenie Nr 15/2006 z dnia 28 marca 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie sprostowania oczywistych błędów w zarządzeniu Nr 12/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 lutego 2006 r. zmieniającym zarządzenie Nr 93/2005...

Zarządzenie Nr 5/2006

08.03.2006
Zarządzenie Nr 5/2006z dnia 9 lutego 2006 r.Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowiaw sprawie połączenia niektórych komórek organizacyjnychw Łódzkim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 11/2006

03.03.2006
Zarządzenie Nr 11/2006 z dnia 22 lutego 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie Nr 70/2005 z dnia 7 października 2005 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowych warunków postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie...

Zarządzenie Nr 12/2006

24.02.2006
Zarządzenie Nr 12/2006 z dnia 23 lutego 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie Nr 93/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 października 2005 r. w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o...

Zarządzenie Nr 7/2006

13.02.2006
Zarządzenie Nr 7/2006 z dnia 9 lutego 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wprowadzenia do stosowania "Zasad windykacji należności Narodowego Funduszu Zdrowia"