O NFZ

Drukuj

Publikacje

Projektu „Aktywne monitorowanie: nowotwory złośliwe - leczenie zabiegowe”

Projekt „Aktywne monitorowanie” jest wewnętrznym projektem NFZ mającym na celu wzmocnienie nadzoru merytorycznego nad systemem ochrony zdrowia m. in.  poprzez regularną ocenę efektów wprowadzanych zmian, wykonywanie porównań między województwami i ośrodkami oraz wskazywanie perspektyw (długo i krótkookresowych).

W lipcu 2018 roku wprowadzono możliwość rozliczania świadczeń zabiegowych (katalog 3c) z uwzględnieniem współczynników korygujących dla świadczeniodawców, którzy wykonują określoną liczbę świadczeń w ramach pakietu onkologicznego. Progi liczbowe zostały zdefiniowane odrębnie dla grup wybranych grup nowotworów złośliwych i wynoszą:

  • nowotwór złośliwy płuca - 70 zabiegów
  • nowotwór złośliwy pęcherza moczowego - 30 zabiegów
  • nowotwór złośliwy jajnika - 30 zabiegów
  • nowotwór złośliwy jelita grubego - 75 zabiegów
  • nowotwór złośliwy macicy - 60 zabiegów
  • nowotwór złośliwy nerki - 50 zabiegów
  • nowotwór złośliwy piersi - 250 zabiegów
  • nowotwór złośliwy gruczołu krokowego - 75 zabiegów
  • nowotwór złośliwy trzustki - 30 zabiegów
  • nowotwór złośliwy żołądka - 30 zabiegów

Celem działań jest zwiększenie bezpieczeństwa pacjenta poprzez stopniową centralizację świadczeń. Należy podkreślić, że powyższe dotyczy tylko zabiegów realizowanych na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego w ramach tzw. pakietu onkologicznego. W związku z tym promowana jest również wielodyscyplinarność leczenia oraz jego rozpoczęcie w określonym w ramach pakietu onkologicznego terminie.

źródło - Departament Analiz i Strategii

Projekt „Aktywne monitorowanie: choroby narządu wzroku”

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2017 r.

Analiza świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne

Opieka koordynowana - lepiej i taniej. Wybór ponad 100 dobrych praktyk koordynowanej opieki zdrowotnej

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2016 r.

Badanie opinii pacjentów na temat organizacji opieki koordynowanej (OOK)

Wymagania dla warstwy elektronicznej Dowodu Osobistego

Prognoza korzystania ze świadczeń szpitalnych finansowanych przez NFZ w kontekście zmian demograficznych w Polsce

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2015 r.

Podstawowa Opieka Zdrowotna - potencjał i jego wykorzystanie

NFZ. Realizacja zadań na rzecz Pacjentów. Podsumowanie działań i wyzwania na przyszłość

Prognoza kosztów świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez NFZ w kontekście zmian demograficznych w Polsce

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2014 r.

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2013 r.

Analiza świadczeń AOS

Przychody NFZ w 2012 r.

Analiza realizacji szpitalnych świadczeń kardiologicznych

Endoprotezoplastyka stawowa w 2012 r.

Informacja NFZ o zgłaszanych skargach

Analiza grup zabiegowych

Analiza świadczeń szpitalnych

Finansowanie szczególnie wysokich kosztów leczenia pacjentów w 2011 r.

Vademecum 2012

Struktura „nadwykonań” świadczeń szpitalnych w 2010 roku

Aktualizacja wyceny kosztu hemodializy w 2011 r.

Stacje dializ w Polsce w 2011r.

Refundacja 2010

Finansowanie hospitalizacji pacjentów od 65 r.ż.

Programy terapeutyczne 2009

Raport - Refundacja 2009

Analiza korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w 2009 r.

Raport NFZ za 2007 r.

Raport NFZ za 2006 r.

Raport NFZ za 2005 r.

Raport NFZ za 2004 r.

Szkolenia JGP

Strategia wykorzystania zasobów informacyjnych przez NFZ oraz kierunki rozwoju systemu informatycznego na lata 2007-2010

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 25.07.2018 11:17
Aktualizacja informacji: 25.07.2018 11:18
Źródło: 20
Sprawdź historię zmian