Aktualności

Aktualności Centrali

Narodowy Fundusz Zdrowia ze strategią rozwoju

29-03-2019

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, 28 marca 2019 roku, przyjęła strategię rozwoju NFZ. Dokument opisuje, jak będzie zmieniał się Fundusz przez najbliższe kilka lat. W 2023 roku NFZ ma być innowacyjną instytucją cieszącą się większym zaufaniem społecznym.

Strategia wskazuje kierunki rozwoju NFZ. Fundusz chce m.in.

  • poprawić obsługę klientów
  • zwiększyć jakość i dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej
  • skrócić czas oczekiwania na świadczenia
  • jeszcze w większym stopniu koncentrować się na działaniach profilaktycznych
  • uczyć zachowań prozdrowotnych i pokazywać, jak działa system opieki zdrowotnej w Polsce.

Zapoznaj się ze Strategią rozwoju Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019-2023.

Wszystkie aktualności